Художествена галерия “Димитър Добрович” в СливенХудожествена галерия “Димитър Добрович” – Сливен, води началото си от 1905 г. В завещанието си, възрожденският художник Димитър Добрович оставя на родния си град 14 свои творби. С тях младият художник Йордан Кювлиев урежда първата експозиция в библиотеката на читалище “Зора”. По-късно към тези творби се прибавят и завещаните 40 творби от Зоица Кювлиева – майка на трагично загиналия художник Йордан Кювлиев. През 1965 г. ХГ “Димитър Добрович” е обособена като самостоятелен културен институт със своя сграда за експозиция и с официално наименование – художествена галерия “Димитър Добрович”. Днес галерията притежава над 6000 художествени творби – живопис, графика, скулптура, приложно изкуство, икони и църковна утвар. Сградата е паметник на културата. В сбирката са застъпени творби от XVII век до наши дни. Две значителни сбирки – “Западноевропейска графика” от XIX-XX век – дарение от проф. Богомил Райнов и “Японски гравюри” от XVIII-XIX век, представят чуждестранния отдел в ХГ “Димитър Добрович” – Сливен. Галерията има разкрити четири постоянни експозиции: • Съвременно българско изкуство • Старият Сливен • Християнско изкуство • Западноевропейска графика Постоянната експозиция „Чуждестранно изкуство” представя сбирката-дарение „Западноевропейска графика ХІХ-ХХ век” от проф. Богомил Райнов на Сливенската община, направено през 1987 г. Колекцията включва 300 творби – графики, от 200 световно известни художници от ХІХ-ХХ век: Гойа, Дьолакруа, Домие, Коро, Миле, Ренуар, Стайнлен, Вламенк, Дерен, Дюфи, Пикасо, Шагал, Мур и други, представители на художествените школи – Класицизъм, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм, Импресионизъм, Сецесион и новите художествени течения на 20 век. Сбирката дава отлична възможност да бъде проследено във времето развитието на различни графични техники – литография, офорт , гравюра на дърво и метал и други.

Хотели и къщи за гости в Сливен

Допълнителна информация

Април – октомври
вторник – петък
9.00 – 18.00 ч.
събота – неделя
10.00 – 17.00 ч.